Verksamhetsflyttning

Move-it har sedan företaget grundades för 10 år sedan utfört verksamhetsflyttningar.

Vi kan ingå som partner redan från planläggandet av verksamhetens flyttningsprojekt ? vi vet hur viktigt det är att kunna hålla fastställda tidsramar i en stram projektmodell.

Större flyttningar i näringslivet ? t.ex. utflyttning från gamla lokaler och inflyttning i nya ? placeras med hänsyn till driften ofta vid tider då så få medarbetare som möjligt är beroende av sin kontorsarbetsplats. Det vill säga på semestrar och helger.

Move-it kan med vårt omfattande material och specialutbildade personal erbjuda vår service vid ganska stora verksamhetsflyttningar och kan ställa upp med personal, som har erfarenhet av både effektiv nedpackning och återuppställning av kontorslandskap i nya omgivningar.

Verksamhetsflyttningar kräver under alla omständigheter en noggrann genomgång av uppgiften innan offert ges och därför rekommenderas eventuella kunder att kontakta oss direkt via telefon eller e-post.