Move-it - 10 år med säkra transporter

Under 2007 har Move-it hållit på i 10 år med internationella flyttningar. Bakgrunden till vår framgång och förmåga att locka och behålla kunder ligger i vårt omfattande erfarenhetsunderlag.

Move-it har redan från början åtagit sig större, samlade projekt och verksamhetsflyttningar. I takt med att allt fler danska verksamheter har fått behov för utstationering av medarbetare har vi löpande utvecklat vårt koncept för internationella flyttningar.

Move-it fokuserar idag på effektiva flyttningar för näringslivets medarbetare vid utstationering och inflyttning, samt vid specialförsändelser av högteknologisk utrustning.

Våra viktigaste konceptparametrar är snabbhet och precision. Vi är medvetna om att vi flyttar värden, som på många olika sätt är betydelsefulla. Vi är naturligtvis även mycket medvetna om att näringslivet och det offentliga har behov för en partner som är att lita på vid utstationeringar och hemsändelser.