Van-line

Använd vårt rullande blå tåg av luftfjädrade fordon på Europas landvägar och uppnå en kostnadseffektiv flyttning.

Move-it var bland de första att utveckla ett fast nät av flyttbilar. Till vardags kallat Move-its van-line.

Varje vecka åker bilar på bestämda tidpunkter norrut, mot destinationer som Göteborg, Oslo och Stockholm; samt söderut, mot Berlin, Hamburg, Bryssel, Amsterdam och London. Vårt lager i Köpenhamn utgör nervcentralen i detta nätverk.

Ekonomin i användningen av Move-its van-line ligger i begreppet ?gemensamma försändelser? ? gemensamma försändelser med samma säkerhet och kvalitet som vid prioriterade flyttningar.

Tack vare Move-its avancerade logistiska system kan vi hämta och leverera försändelser säkert hela vägen längs vårt van-lines fasta nät.

För kunden är den enda skillnaden, jämfört med en prioriterad flyttning, att kostnaderna för att köra ett fordon tusentals kilometer på vägarna, över broar och genom diverse betalningsanläggningar delas med många andra. Van-line innebär kort sagt långt mer kostnadseffektiva flyttningar.

Även om ett flyttlass ska hämtas en bra bit utanför våra fasta rutter eller levereras någonstans utanför nätverket, så kan man alltid uppnå en kostnadseffektiv flyttning med användning av vår van-line.

Beroende på uppgiften, utgångspunkten och destinationen kan vi sammanställa olika lösningar. Vi kan hämta och leverera försändelser längs vårt nät av rutter. Vi kan skicka ett mindre fordon för att hämta en försändelse, som lastas om på vårt nätverks knutpunkt. Eller också kan vi ingå ett samarbete med en eller flera av våra många betrodda och certifierade samarbetspartner om att antingen leverera eller motta en försändelse på en närmare avtalad knutpunkt.

Vår van-line är dessutom förbunden med trafikknutpunkter för transport till och från transatlantiska destinationer. Flyttgods som ska skickas med fartyg eller flyg för att nå fram till avlägsna delar av världen, kan därför också transporteras kostnadseffektivt genom att använda vår van-line till och från exporthamnen.

Som ett led i användandet av vår van-line kan vi erbjuda en rad andra tjänster. Vi kan erbjuda transitförvaring på vårt inbrottssäkra och fukt- och temperaturreglerade lager. Vi kan även erbjuda långtidsförvaring av större eller mindre delar av ett flyttlass i samband med en utstationering.