Firmaflytting

MOVE-IT har siden selskapets start for 10 år siden utført firmaflyttinger.

Vi kan inngå som partner allerede fra planleggingen av firmaets flytteprosjekt – og vi vet hvor viktig det er å kunne overholde faste tidsrammer i en stram prosjektmodell.

Større flyttinger i forretningslivet – eksempelvis utflytting fra gamle lokaler og innflytting i nye – plasseres, av hensyn til driften, ofte på tidspunkter hvor færrest mulig medarbeidere er avhengige av sin kontorarbeidsplass. Det vil si i ferier og weekender.

MOVE-IT kan med vårt omfattende materiell og spesialutdannede personale tilby våre tjenester ved ganske store firmaflyttinger og kan stille med personale som har erfaring med både effektiv nedpakking og gjenoppsetting av kontorlandskaper i nye omgivelser.

Firmaflyttinger krever under alle omstendigheter en nøye gjennomgang av oppgaven før vi leverer tilbud. Eventuelle kunder anbefales å ta direkte kontakt med oss via telefon eller mail.