Försäkring

Flyttning av privat bohag och annat möblemang kräver naturligtvis försäkring och som utgångspunkt är samtliga transporter med Move-it försäkrade med en grundläggande täckning. Det är dock möjligt och i vissa fall en bra idé att skaffa sig ytterligare täckning genom en tilläggsförsäkring.

Kunden bestämmer själv nivån på den grundläggande täckningen.

I tillägg till den grundläggande försäkringen finns ytterligare möjligheter:

Total lost. Detta är en billig försäkringsform, som enbart täcker om allt är försvunnet eller totalskadat vid ankomsten till destinationsorten.

All risk ? med sedvanliga förbehåll för force majeure. Detta är en väsentligt dyrare försäkring med bredare täckning.

Move-its ansvar regleras i övrigt i enlighet med en rad internationella konventioner och den nationella lagstiftningen på området.

Även om vi alltid gör vårt bästa, finns det alltid en risk vid flyttning. Om flyttgodset omfattar särskilt dyrbara artiklar, uppmanar vi kunderna att sätta sig in i möjligheterna att teckna en tilläggsförsäkring. Vi rekommenderar alltid vår fasta samarbetspartner, Tryg. Men kunden är välkommen att välja vilket försäkringsbolag som helst.

Vid tecknande av transportförsäkring är det nödvändigt att uppge återanskaffningsvärden för allt bohag och man kan i det syftet beställa ett formulär för försäkringsvärde från Move-it.

Vi erbjuder våra kunder att teckna en tilläggsförsäkring på en konkurrenskraftig nivå i förbindelse med internationella flyttningar.

På kommersiella försändelser (högteknologisk utrustning/nya varor) arbetar vi enligt Nordiska Speditörförbundets allmänna bestämmelser, 2000.