Flyttning börjar med en förfrågan

En flyttning börjar med att du fyller i en flyttningsförfrågan. Tack vare vår erfarenhet vet vi omedelbart om vi måste inspektera flyttgodset först, eller om vi kan ge en offert över telefon. Vi är snabba med att ge en offert. Ibland behöver vi inte mer än en timme från det att vi mottar ett samtal eller ett e-postmeddelande till dess att vi skickar en offert.

Ibland är en flyttningsuppgift så omfattande att vi inte kan ge ett pris med en gång. Vid sådana tillfällen måste vi ut och inspektera godset. Vid flyttningar från Danmark kommer vi själva ut och inspekterar bohaget. Om du ska flytta hem från en plats någonstans i världen, så skickar vi en av våra partner. Ansvaret för utförandet av arbetet ligger dock alltid hos oss och behandlas från Danmark.

Det är inte bara i Danmark som Move-its egen personal står för inspektionen av godset innan en flyttning. Längs vår europeiska van-line kommer vi också själva och inspekterar flyttningsförsändelser.

Våra kunder får alltid snabbt svar. Offerter skickas efter ev. inspektion och kan ligga färdig inom endast 24 timmar på nationella och 48 timmar på transatlantiska transporter.

När alla formaliteter kring en flyttning är på plats kommer själva flyttningen. Ibland vill våra kunder själva stå för nedpackningen. Vi rekommenderar emellertid att packningen utförs av våra specialutbildade medarbetare. I vissa fall krävs det att nedpackningen utförs professionellt. Erfarenheten visar att de flesta kunder väljer att låta Move-it stå för nedpackningen.

Transporten kan utföras som prioriterad flyttning (bil och personal avsätts då på heltid till den specifika uppgiften) eller helt eller delvis via vår van-line (då flyttgodset skickas tillsammans med andra försändelser). I några fall går flyttningen via vårt lager i Danmark. Detta inträffar om kunden har beslutat sig för att magasinera delar av bohaget och om särskilda förhållanden gör sig gällande, som inpackning av särskilt gods, transitförvaring etc.

Vid flyttning mellan skandinaviska länder och de länder, som täcks av vår van-line, är det vår egen personal som hämtar och levererar flyttgodset. Vid transporter längre ut i världen hanteras arbetet alltid av certifierade och godkända partner.

Kunderna kan själva stå för uppackningen. Vi kan även erbjuda kunderna vår hjälp med den här delen av processen, så att kunden i praktiken bara behöver vara med för att avgöra var vi ska placera hemmets möblemang.