Europaflyttning

Det är inte krångligare att flytta ut i Europa än att flytta precis runt hörnet.

Move-it har etablerat en van-line, som kör i bestämda rutter mellan de nordiska huvudstäderna och London varje vecka. Med vår van-line kan man uppnå mycket konkurrenskraftiga priser på den internationella flyttningen. Även om vår van-line naturligtvis baseras på att flera försändelser kan skickas med samma fordonståg, så säkerställer våra logistiska system och metoder för att packa bilarna att godset levereras säkert till destinationsorten.

Vi utför även prioriterade flyttningar från vilken plats som helst till en annan. Med prioriterad flyttning menar vi att flyttgodset kommer med en bil, som är avsedd för uppgiften och som transporterar godset direkt till destinationsorten.

Trafik till övriga europeiska destinationer, som Östeuropa, Frankrike, Österrike m.fl. sköter vi också med egen personal och egna bilar. Att destinationsorten ligger utanför det fasta nätverket innebär bara att arbetet sköts ad hoc. Antingen som prioriterad flyttning eller i kombination med vår van-line.