Oversøisk flytning

Oversøiske flytninger som f.eks. at flytte til USA,  kræver ekspertise og et omfatter papirarbejde. Hvert enkelt land på oversøiske forsendelser har deres egne regler og procedurer. Håndtering af internationale, oversøiske flytninger kræver med andre ord et stort erfaringsgrundlag.

MOVE-IT skelner ved oversøiske transporter typisk mellem to transportformer. Ved mindre forsendelser pakker vi godset i kundens hjem og transporterer godset til vores eget pakkeri. Her fremstiller vi den emballage, der stilles krav om i internationale forordninger og sørger for at godset køres til udskibningshavn, lufthavn mv., og videreforsendes til det øversøiske mål.

Ved større forsendelser pakkes flyttegodset direkte hos kunden i 20 eller 40-fods containere.

Ikke bare ved udtransport men også ved hjemtransport og flytning til Danmark fra udlandet, har vi vores egne erfarne projektfolk til rådighed for kunden, således at hele forløbet koordineres fra Danmark af MOVE-IT.

Kontakt os for hurtigt, uforpligtende tilbud ved at udfylde vores Online flytteforespørgsel.