Van-line

Økonomien i anvendelsen af MOVE-IT’s van-line ligger i begrebet fælles forsendelser – vel at mærke fælles forsendelser med samme sikkerhed og kvalitet som ved prioriterede flytninger.

Takket være MOVE-IT’s avancerede logistiske system, kan vi hente og levere forsendelser sikkert hele vejen langs vores van-lines faste rutenet, både når det gælder en flytning til udlandet samt en flytning til Danmark fra udlandet.

For kunden er den eneste forskel i forhold til en prioriteret flytning, at omkostningerne til at køre en vogn mange tusinde kilometer på landevejene, over broer og gennem diverse betalingsanlæg, deles med mange andre. Van-Line betyder kort fortalt langt mere cost-effektive flytninger.

Selvom et flyttelæs skal hentes et godt stykke uden for vores faste rute eller afleveres et sted udenfor rute-netværket, er der stadig mulighed for at opnå en cost-effektiv flytning med brug af vores Van-Line.

Afhængig af opgaven, udgangspunktet og destinationen kan vi strikke forskellige løsninger sammen. Vi kan opsamle og aflevere forsendelser langs vores rutenet. Vi kan sende en mindre vogn ud for at hente en forsendelse, der omlades på knudepunktet for vores netværk. Eller vi kan indgå i samarbejde med en eller flere af vores mange betroede og certificerede samarbejdspartnere om enten at aflevere eller modtage en forsendelse på et nærmere aftalt knudepunkt.

Vores Van-Line er desuden forbundet med trafikknudepunkter for transport til og fra oversøiske destinationer. Flyttegods, der skal med skib eller fly for at nå frem til fjerne egne i verden, kan således også transporteres cost-effektivt ved at benytte vores Van-Line til og fra udskibningshavn.

Som et led i anvendelsen af vores Van-Line kan vi tilbyde en række yderligere services. Vi kan tilbyde transit-opbevaring på vores tyverisikrede og fugt- og temperaturregulerede lagre. Og vi kan tilbyde langtidsopbevaring af større eller mindre dele af et flyttelæs i forbindelse med en udstationering.