Oversjøisk flytting

Oversjøisk flytting krever ekspertise og et omfattende papirarbeid. Hvert enkelt land har sine egne regler og prosedyrer på oversjøiske forsendelser. Håndtering av internasjonale, oversjøiske flyttinger krever med andre ord et stort erfaringsgrunnlag.

MOVE-IT skiller mellom to transportformer ved oversjøiske transporter. Ved mindre forsendelser pakker vi godset i kundens hjem og transporterer godset til vårt eget pakkeri. Her fremstiller vi den emballasjen som det stilles krav om i internasjonale forordninger og sørger for at godset kjøres til utskipningshavn, flyplass etc., og videresendes til det oversjøiske bestemmelsesstedet.

Ved større forsendelser pakkes flyttegodset direkte hos kunden, inn i 20 eller 40-fots containere.

Ikke bare ved uttransport men også ved hjemtransport stiller vi våre egne, erfarne prosjektfolk til rådighet for kunden, slik at hele forløpet koordineres fra Danmark av MOVE-IT.

Kontakt oss for et raskt, uforpliktende tilbud ved å fylle ut vår Online flytteforespørsel.