Forsikring

Flytning af privat bohave og andre effekter kræver naturligvis forsikring og som udgangspunkt er alle transporter med MOVE-IT forsikret med en grundlæggende dækning. Det er dog muligt og i nogle tilfælde en god idé at skaffe sig yderligere dækning gennem en tillægsforsikring.

Niveauet for den grundlæggende dækning bestemmer kunden selv.

I tillæg til den grundlæggende forsikring findes følgende yderligere muligheder:

Total lost. Dette er en billig forsikringsform, der kun dækker, hvis alt er forsvundet eller totalskadet ved ankomsten til bestemmelsesstedet.

All Risk – med sædvanlige forbehold for force majeure. Dette er en væsentligt dyrere forsikring med bredere dækning.

Move-it’s ansvar er i øvrigt reguleret i henhold til en række internationale konventioner og den nationale lovgivning på området.

Selvom vi til hver en tid gør vores bedste, er der altid en risiko under flytning. Hvis flyttegodset omfatter særligt kostbare emner, tilskynder vi kunderne til at sætte sig ind i mulighederne for at tegne en tillægsforsikring. Vi anbefaler altid vores faste samarbejdspartner, Tryg. Men kunden er velkommen til at vælge et hvilket som helst andet forsikringsselskab.

Ved tegning af transportforsikring er det nødvendigt at opgive genanskaffelsesværdier for alt indbo og der kan til det formål rekvireres værdiansættelsesformularer hos MOVE-IT.

Vi tilbyder vores kunder at tegne en tillægsforsikring i forbindelse med internationale flytninger på et konkurrencedygtigt niveau.

På kommercielle forsendelser (højteknologisk udstyr/ nye varer) arbejder vi under Nordisk Speditørforbunds almindelige betingelser, 2000.