Flytning starter med en forespørgsel

En flytning starter med at du udfylder en flytteforespørgsel. I kraft af vores erfaring ved vi med det samme, om vi først skal have mulighed for at besigtige flyttegodset eller om vi kan give et tilbud over telefonen. Vi er hurtige, når vi giver tilbud. I nogle tilfælde behøver vi ikke mere end en time fra vi modtager en opringning eller en mail til vi sender et tilbud.

I nogle tilfælde er en flytteopgave så omfattende, at vi ikke umiddelbart kan give en pris. I disse tilfælde må vi ud og tage godset i besigtigelse. Ved flytning til udlandet fra Danmark kommer vi selv ud og besigtiger effekterne. Hvis der er tale om en flytning til Danmark fra udlandet fra et sted ude i verden og hjem – så sender vi en af vores partnere. Ansvaret for opgavens udførelse ligger imidlertid stadig væk hos os og varetages her fra Danmark.

Det er ikke kun i Danmark, at Move-it’s eget personale står for at besigtige godset før en flytning. Langs vores europæiske van-line kommer vi også selv og tager flytteforsendelser i besigtigelse.

Vores kunder får altid hurtigt svar. Tilbud fremsendes efter evt. besigtigelse og kan ligge klar indenfor blot 24 timer på nationale og 48 timer på oversøiske transporter.

Når alle formalia omkring en flytning er på plads, kommer selve flytningen. I nogle tilfælde ønsker vores kunder selv at stå for nedpakningen. Vi anbefaler imidlertid, at pakningen udføres af vores særligt uddannede medarbejdere. I visse tilfælde er det et krav, at nedpakningen udføres professionelt. Erfaringsmæssigt vælger de fleste kunder at lade Move-it stå for nedpakningen.

Transporten kan udføres som prioriteret flytning (bil og personale er dedikeret helt til den specifikke opgave) eller helt eller delvist via vores van-line (hvor flyttegodset forsendes i samtrafik med andre forsendelser). I nogle tilfælde går flytningen via vores lager i Danmark. Det sker, hvis kunden har besluttet at opmagasinere dele af indboet og i tilfælde af at særlige forhold gør sig gældende som indpakning af særligt gods, transitopbevaring etc.

Ved flytning mellem skandinaviske lande, hvis man eksempelvis skal flytte til Norge og de lande, der er dækket af vores van-line, vil det være vores eget personale, der henter og leverer flyttegodset. Ved transporter længere ud i verden håndteres opgaven altid med certificerede og godkendte partnere.

Vi kan tilbyde kunderne selv at stå for udpakningen. Vi kan også tilbyde kunderne at bistå med denne del af processen, så det i praksis kun er nødvendigt for kunden at være med for at kunne afgøre hvor, vi skal stille hjemmets forskellige effekter.