Teknisk krevende flytting

Som en del av MOVE-ITs service til forretningslivet påtar vi oss en rekke former for teknisk krevende flytting.

Det kan være tale om flytting av tungt og/eller kostbart teknisk utstyr, kostbare effekter som konsertflygler eller spesielt sikkerhetskrevende forsendelser som transport av kostbare kunstgjenstander.

Fellesnevneren for vår service er transport basert på den mest moderne teknologi – og en erfaren prosjektorganisasjon.

Ring til oss eller send en mail for et uforpliktende tilbud.