Van-line

Benytt våre rullende, blå tog av kjøretøyer med luftfjæring på Europas landeveier – og oppnå en kostnadseffektiv flytting.

MOVE-IT har vært blant de første til å utvikle et fast rutenett av flyttebiler, til daglig omtalt som MOVE-IT van-line.

Hver eneste uke går det biler på faste tidspunkter nordover mot destinasjoner som Göteborg, Oslo og Stockholm samt sydover mot Berlin, Hamburg, Brussel, Amsterdam og London. Vårt lager i København utgjør nervesenteret i dette nettverket.

Økonomien i bruken av MOVE-ITs van-line ligger i begrepet felles forsendelse – vel å merke felles forsendelser med samme sikkerhet og kvalitet som ved prioriterte flyttinger.

Takket være MOVE-ITs avanserte logistikksystem, kan vi hente og levere forsendelser sikkert hele veien langs det faste rutenettet til våre van-lines.

For kunden er den eneste forskjellen i forhold til en prioritert flytting, at omkostningene for å kjøre en vogn mange tusen kilometer på landeveien, over broer og gjennom diverse betalingsanlegg, deles med mange andre. Van-Line betyr kort fortalt langt mer kostnadseffektive flyttinger.

Selv om et flyttelass skal hentes et godt stykke utenfor vår faste rute eller avleveres et sted utenfor rutenettverket, er det stadig mulighet for å oppnå en kostnadseffektiv flytting ved bruk av vår Van-Line.

Avhengig av oppgaven, utgangspunktet og destinasjonen kan vi skreddersy forskjellige løsninger. Vi kan samle opp og avlevere forsendelser langs rutenettet vårt. Vi kan sende en mindre vogn ut for å hente en forsendelse, som lastes om på knutepunktet for vårt nettverk. Eller vi kan samarbeide med en eller flere av våre mange betrodde og sertifiserte samarbeidspartnere om enten å avlevere eller ta i mot en forsendelse på et nærmere avtalt knutepunkt.

Vår Van-Line er dessuten forbundet med trafikknutepunkter for transport til og fra oversjøiske destinasjoner. Flyttegods som skal med skip eller fly for å nå frem til fjerne steder i verden, kan dermed også transporteres kostnadseffektivt ved å benytte vår Van-Line til og fra utskipningshavn.

Som et ledd i anvendelsen av vår Van-Line kan vi tilby en rekke andre tjenester. Vi kan tilby transittoppbevaring på våre tyverisikrede og fukt- og temperaturregulerte lagre. Og vi kan tilby langtidsoppbevaring av større eller mindre deler av et flyttelass i forbindelse med en utstasjonering.