Flyttingen starter med en forespørsel

En flytting starter med at du fyller ut en flytteforespørsel. Ved hjelp av vår erfaring vet vi umiddelbart om vi først bør besiktige flyttegodset eller om vi kan gi et tilbud over telefon. Vi er raske når vi gir tilbud. I noen tilfeller trenger vi ikke mer enn en time fra vi mottar en oppringning eller en mail før vi sender et tilbud.

I noen tilfeller er en flytteoppgave så omfattende at vi ikke umiddelbart kan gi en pris. I disse tilfellene må vi ut og besiktige godset. Ved flytting fra Danmark kommer vi selv og besiktiger effektene. Hvis det skal flyttes fra et sted ute i verden og hjem, så sender vi en av våre partnere. Ansvaret for gjennomføring av oppgaven ligger imidlertid hos oss og ivaretas her fra Danmark.

Det er ikke bare i Danmark at Move-its eget personale står for besikting av godset før en flytting. Langs vår europeiske van-line kommer vi også selv og tar flytteforsendelser i besiktigelse.

Våre kunder får alltid raskt svar. Tilbud sendes etter evt. besiktigelse og kan ligge klar i løpet av bare 24 timer ved nasjonal og 48 timer ved oversjøisk transport.

Når alle formaliteter i forbindelse med en flytting er på plass, kommer selve flyttingen. I noen tilfeller ønsker våre kunder å stå for nedpakkingen selv. Vi anbefaler imidlertid at pakkingen utføres av våre spesielt utdannede medarbeidere. I visse tilfeller er det et krav at nedpakkingen utføres profesjonelt. Erfaringsmessig velger de fleste kunder å la Move-it stå for nedpakkingen.

Transporten kan utføres som prioritert flytting (bil og personale er dedikert helt til denne spesifikke oppgaven) eller helt eller delvis via vår van-line (hvor flyttegodset sendes i samtrafikk med andre forsendelser). I noen tilfeller går flyttingen via vårt lager i Danmark. Det skjer hvis kunden har besluttet å lagre deler av innboet og i tilfeller hvor særlige forhold gjør seg gjeldende – som innpakking av spesielt gods, transittoppbevaring etc.

Ved flytting mellom de skandinaviske landene og de land som er dekket av vår van-line, vil det være vårt eget personale som henter og leverer flyttegodset. Ved transporter lengre ut i verden håndteres oppgaven alltid med sertifiserte og godkjente partnere.

Vi kan tilby kundene å stå for utpakkingen selv. Vi kan også tilby kundene å bistå med denne delen av prosessen, så det i praksis bare er nødvendig for kunden å være med for å avgjøre hvor vi skal plassere hjemmets forskjellige effekter.