Effektiv fra dag 1 på den nye jobben

Det moderne forretningsliv stiller høye krav til medarbeidernes effektivitet. Et av kravene er at en utstasjonert medarbeider raskest mulig kan være effektiv i sin nye stilling etter ankomsten til et datterselskap eller en representasjon i utlandet.

Derfor har forretningslivet ikke bare bruk for en partner til sikker forsendelse av flyttegodset. Utstasjonering omfatter også en rekke forhold som innhenting av diverse oppholds- og arbeidstillatelser, valg av skole til barna, beskjeftigelse til ektefellen, etc. etc.

MOVE-IT har med sitt fullservicekonsept, og et nært samarbeid med bl.a. relocation-agenter fra SettWell, mulighet for å hjelpe forretningskunder, slik at utsendte medarbeidere raskest mulig blir effektive innenfor sine nye rammer.

Les mer om relocation og de muligheter vi kan tilby på www.settwell.com