Europaflytting

Å flytte ut i Europa innebærer ikke flere ledd enn å flytte rett rundt hjørnet.

MOVE-IT har etablert en van-line, som kjører i fast rutetrafikk mellom de nordiske hovedsteder og London hver uke. Med vår van-line oppnår vi meget konkurransedyktige priser på internasjonal flytting. Selv om vår van-line selvfølgelig baseres på at flere forsendelser kan komme med på det samme vogntoget, så sikrer våre logistikksystemer og metoder for å pakke bilene, at godset kommer sikkert fram til bestemmelsesstedet.

Vi utfører også prioritert flytting fra et hvilket som helst sted til et annet. Med prioritert flytting mener vi at flyttegodset kommer med en bil som er dedikert til oppgaven, og som transporterer godset direkte til bestemmelsesstedet.

Trafikk til øvrige europeiske destinasjoner som Øst-Europa, Frankrike, Østerrike m.fl. betjener vi også med eget personale og egne biler. At bestemmelsesstedet ligger utenfor det faste rutenettverket, betyr bare at oppgavene betjenes ad hoc, enten som prioritert flytting eller i kombinasjon med vår van-line.