Forsikring

Flytting av privat innbo og andre effekter krever naturligvis forsikring og som utgangspunkt er alle transporter med MOVE-IT forsikret med en grunnleggende dekning. Det er dog mulig, og i noen tilfeller, en god idé å skaffe seg ytterligere dekning gjennom en tilleggsforsikring.

Nivået for den grunnleggende dekningen bestemmer kunden selv.

I tillegg til den grunnleggende forsikringen finnes følgende andre muligheter:

Total lost. Dette er en billig forsikringsform, som kun dekker hvis alt er forsvunnet eller totalskadet ved ankomsten til bestemmelsesstedet.

All Risk – med sedvanlige forbehold for force majeure. Dette er en vesentlig dyrere forsikring med bredere dekning.

Move-its ansvar er for øvrig regulert i henhold til en rekke internasjonale konvensjoner og den nasjonale lovgivningen på området.

Selv om vi til enhver tid gjør vårt beste, er det alltid en risiko under flytting. Hvis flyttegodset omfatter særlig kostbare emner, anbefaler vi kundene å sette seg inn i mulighetene for å tegne en tilleggsforsikring. Vi anbefaler alltid vår faste samarbeidspartner, Tryg. Men kunden er velkommen til å velge et hvilket som helst annet forsikringsselskap.

Ved tegning av transportforsikring er det nødvendig å oppgi gjenanskaffelsesverdier for alt innbo og det kan til dette formålet rekvireres verdiansettelsesformularer hos MOVE-IT.

Vi tilbyr våre kunder å tegne en tilleggsforsikring i forbindelse med internasjonale flyttinger på et konkurransedyktig nivå.

På kommersielle forsendelser (høyteknologisk utstyr/ nye varer) arbeider vi under Nordisk Speditørforbunds alminnelige betingelser, 2000.